Κάμερα Καβάλας (Περιοχή Δεξαμενής)

Κατεύθυνση Νότια

Webcam: Logitech C905 - Software: Tincam

Αυτομάτη ανανέωση εικόνας κάθε 30"

Καιρικά στιγμιότυπα!