Πρόγνωση GFS Θερμοκρασίας στα 850 hPa (επόμενες 3-180 ώρες)

http://meteo-cassis.gogan.org/meteociel-logo.jpg

Πρόγνωση Πολλαπλού Δείγματος για την Καβάλα (GFS Ensembles)

http://www.wzkarten3.de/pics/MS_2441_ens.png