Αναφορές Βροχόπτωσης (mm)

Αναφορά για Ετος 2022

Τελευταία ενημέρωση: 30/11/22 02:55.

Αλλα Έτη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 
ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
10.08.2 0.2 0.4 0.00.01.2 0.00.00.00.0---
20.024.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0---
30.2 0.00.00.8 0.6 0.00.00.00.00.00.0---
40.00.00.01.0 0.00.00.00.00.00.00.0---
50.2 0.05.0 6.4 0.00.00.00.02.0 0.00.0---
60.00.013.8 0.00.02.2 0.2 0.00.00.03.4 ---
70.04.8 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0---
82.8 16.0 6.2 0.00.00.01.8 0.00.00.00.0---
914.4 0.00.00.00.04.6 49.0 0.00.00.00.0---
106.4 0.00.03.2 0.056.8 3.0 0.2 0.00.00.0---
1113.8 0.00.00.00.063.0 0.2 0.4 0.00.2 1.0 ---
128.6 0.2 0.00.00.00.2 0.00.00.00.06.4 ---
130.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0---
140.00.00.00.00.00.8 0.00.00.01.2 0.0---
150.00.00.00.00.00.00.00.2 0.00.00.0---
160.00.00.00.00.8 0.00.00.00.00.00.0---
170.00.2 0.023.4 0.00.00.00.00.00.02.2 ---
180.00.2 0.00.6 9.6 3.8 0.00.00.00.00.0---
190.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0---
200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0 ---
215.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0---
220.2 6.0 0.00.00.00.00.02.0 0.00.05.0 ---
230.02.8 0.00.00.00.00.00.01.4 0.05.0 ---
240.00.2 0.00.00.8 0.2 0.014.2 0.00.00.0---
250.00.00.00.00.07.8 0.4 24.6 0.00.00.0---
260.00.00.00.00.05.6 0.00.00.00.00.0---
270.018.8 0.00.00.2 0.00.00.00.00.00.0---
280.01.6 0.00.00.010.6 0.00.00.00.04.6 ---
290.0 0.00.01.4 0.00.00.00.00.00.0---
300.0 0.00.00.2 0.00.00.00.00.00.0---
310.0 2.2  0.8  0.00.0 0.0 ---
Μέρες Βροχής91257811762280
Σύνολο Μήνα52.2  mm83.0  mm27.4  mm35.8  mm14.4  mm155.6  mm55.8  mm41.6  mm3.4  mm1.4  mm30.6  mm0.0  mm
Σύνολο Ετους52.2  mm135.2  mm162.6  mm198.4  mm212.8  mm368.4  mm424.2  mm465.8  mm469.2  mm470.6  mm501.2  mm501.2  mm
 
Χρωματικός Κώδικας
< 1.0 1.0 - 2.0 2.0 - 3.0 3.0 - 4.0 4.0 - 5.0 5.0 - 6.0 6.0 - 7.0 7.0 - 8.0 8.0 - 9.0 9.0 - 10.0 10.0 - 11.0 11.0 - 12.012.0>
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather