Ηλεκτρική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο από τον ανιχνευτή (Boltek) της Καβάλας!

22.3.2018 20:42:36
Tracker: Offline   Κατάσταση: Φόρτωση...   Συναγερμός:    Επόμενη ανανέωση σε δευτ/λεπτα
NexStorm  Timelapse
Αστραπές
(ανα λεπτό)
2
Κοντινές
(ανα λεπτό)
0
Τελευταία εκκένωση
20:42:10 Ώρα
709 km Απόσταση
246.6 Διεύθυνση
+IC Τύπος
Από εσάς
Απόσταση
Στατιστικά εκκενώσεων
426 Μετρητής
36 60 min
4/min Κορύφωση
19:31:33 Ώρα
2/min Έκρηξη
20:42:11 Ώρα

Ταξινόμηση
18% Σύννεφο-Έδαφος+
13% Σύννεφο-Έδαφος-
35% Σύννεφο-Σύν/φο+
34% Σύννεφο-Σύν/φο-
Πληροφορίες Ανιχνευτή
HERE
Εκκενώσεις τις τελευταίες 20 ώρες

Not to be used for protection of life and property!
NSDisplay by nordicweather.net. Powered by NexStorm, NSLog and jQuery. Vaild XHTML 1.0 Strict.

Συγκρίνετε τα δεδομένα του ανιχνευτή με το ραντάρ και την δορυφορική εικόνα