Ηλεκτρική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο από τον ανιχνευτή (Boltek) της Καβάλας!

20.11.2019 02:27:48
Tracker: Online   Κατάσταση: Φόρτωση...   Συναγερμός:    Επόμενη ανανέωση σε δευτ/λεπτα
NexStorm  Timelapse
Αστραπές
(ανα λεπτό)
6
Κοντινές
(ανα λεπτό)
0
Τελευταία εκκένωση
02:27:14 Ώρα
293 km Απόσταση
214.5 Διεύθυνση
-CG Τύπος
Από εσάς
Απόσταση
Στατιστικά εκκενώσεων
1508 Μετρητής
499 60 min
31/min Κορύφωση
01:30:44 Ώρα
14/min Έκρηξη
01:29:54 Ώρα

Ταξινόμηση
23% Σύννεφο-Έδαφος+
27% Σύννεφο-Έδαφος-
23% Σύννεφο-Σύν/φο+
27% Σύννεφο-Σύν/φο-
Πληροφορίες Ανιχνευτή
HERE
Συχνότητα ηλεκτρικών τις τελευταίες 20 ώρες

Not to be used for protection of life and property!
NSDisplay by nordicweather.net. Powered by NexStorm, NSLog and jQuery. Vaild XHTML 1.0 Strict.

Συγκρίνετε τα δεδομένα του ανιχνευτή με το ραντάρ και την δορυφορική εικόνα