^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Οκτώβριος 20191 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 23.4°C
Μέση υγρασία 68%
Μέσο σημείο δρόσου 16.7°C
Μέσο βαρόμετρο 1012.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.0 km/h
Μέση διεύθυνση 8° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 491.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 01 στις 00:00
Μέγιστη θερμοκρασία 28.1°C τον 01 στις 15:21
Ελάχιστη θερμοκρασία 19.2°C τον 01 στις 04:24
Μέγιστη υγρασία 85% τον 01 στις 00:23
Ελάχιστη υγρασία 43% τον 01 στις 17:30
Μέγιστη πίεση 1014.4 hPa τον 01 στις 11:28
Ελάχιστη πίεση 1011.0 hPa τον 01 στις 00:03
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 7.4 km/h τον 01 στις 18:17
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 9.3 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 01 στις 18:05
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 28.3°C τον 01 στις 15:26

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 23.2°C
Μέση υγρασία 65%
Μέσο σημείο δρόσου 16.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1010.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.5 km/h
Μέση διεύθυνση 81° (Α)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 491.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 02 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 25.8°C τον 02 στις 12:14
Ελάχιστη θερμοκρασία 20.3°C τον 02 στις 06:40
Μέγιστη υγρασία 81% τον 02 στις 23:38
Ελάχιστη υγρασία 48% τον 02 στις 11:30
Μέγιστη πίεση 1012.8 hPa τον 02 στις 00:20
Ελάχιστη πίεση 1009.1 hPa τον 02 στις 18:12
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 01 στις 00:54
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 20.4 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 02 στις 00:54
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 26.8°C τον 02 στις 15:36

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 21.9°C
Μέση υγρασία 83%
Μέσο σημείο δρόσου 18.8°C
Μέσο βαρόμετρο 1008.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.6 km/h
Μέση διεύθυνση 200° (ΝΝΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 491.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 03 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 25.1°C τον 03 στις 14:43
Ελάχιστη θερμοκρασία 19.7°C τον 03 στις 03:09
Μέγιστη υγρασία 91% τον 03 στις 18:36
Ελάχιστη υγρασία 73% τον 03 στις 23:18
Μέγιστη πίεση 1009.5 hPa τον 03 στις 00:13
Ελάχιστη πίεση 1007.1 hPa τον 03 στις 18:46
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 03 στις 18:09
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 20.4 km/h στις 203°(ΝΝΔ) τον 03 στις 18:01
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 26.1°C τον 03 στις 14:43

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 19.6°C
Μέση υγρασία 80%
Μέσο σημείο δρόσου 16.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1007.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.9 km/h
Μέση διεύθυνση 2° (Β)
Υετός μήνα 9.4 mm
Υετός έτους 501.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.8 mm τον 04 στις 13:32
Μέγιστη θερμοκρασία 22.4°C τον 04 στις 12:12
Ελάχιστη θερμοκρασία 16.2°C τον 04 στις 22:37
Μέγιστη υγρασία 92% τον 04 στις 14:40
Ελάχιστη υγρασία 63% τον 04 στις 12:10
Μέγιστη πίεση 1010.6 hPa τον 04 στις 05:03
Ελάχιστη πίεση 1005.0 hPa τον 04 στις 14:52
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 20.4 km/h τον 04 στις 22:18
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 35.2 km/h στις 00°(Β) τον 04 στις 06:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 24.3°C τον 04 στις 12:10

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 17.5°C
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 13.7°C
Μέσο βαρόμετρο 1008.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 8.1 km/h
Μέση διεύθυνση 9° (Β)
Υετός μήνα 9.4 mm
Υετός έτους 501.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 05 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 20.8°C τον 05 στις 15:17
Ελάχιστη θερμοκρασία 14.4°C τον 05 στις 01:11
Μέγιστη υγρασία 85% τον 05 στις 21:42
Ελάχιστη υγρασία 70% τον 05 στις 12:28
Μέγιστη πίεση 1010.1 hPa τον 05 στις 12:26
Ελάχιστη πίεση 1006.0 hPa τον 05 στις 00:33
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 16.7 km/h τον 05 στις 06:07
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 33.3 km/h στις 270°(Δ) τον 05 στις 00:45
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 23.0°C τον 05 στις 15:20

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 17.8°C
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 14.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1011.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.4 km/h
Μέση διεύθυνση 161° (ΝΝΑ)
Υετός μήνα 9.6 mm
Υετός έτους 501.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm τον 06 στις 01:26
Μέγιστη θερμοκρασία 20.9°C τον 06 στις 15:04
Ελάχιστη θερμοκρασία 14.7°C τον 06 στις 05:44
Μέγιστη υγρασία 91% τον 06 στις 06:45
Ελάχιστη υγρασία 68% τον 06 στις 14:30
Μέγιστη πίεση 1013.4 hPa τον 06 στις 22:58
Ελάχιστη πίεση 1009.8 hPa τον 06 στις 00:24
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 20.4 km/h τον 06 στις 22:14
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 31.5 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 06 στις 22:13
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 23.5°C τον 06 στις 14:16

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 15.9°C
Μέση υγρασία 75%
Μέσο σημείο δρόσου 11.5°C
Μέσο βαρόμετρο 1013.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 5.6 km/h
Μέση διεύθυνση 38° (ΒΑ)
Υετός μήνα 11.8 mm
Υετός έτους 503.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm τον 07 στις 23:46
Μέγιστη θερμοκρασία 17.3°C τον 07 στις 01:23
Ελάχιστη θερμοκρασία 13.8°C τον 07 στις 10:39
Μέγιστη υγρασία 85% τον 07 στις 08:59
Ελάχιστη υγρασία 62% τον 07 στις 03:08
Μέγιστη πίεση 1014.6 hPa τον 07 στις 23:55
Ελάχιστη πίεση 1012.1 hPa τον 07 στις 05:52
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 20.4 km/h τον 07 στις 12:10
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 27.8 km/h στις 023°(ΒΒΑ) τον 07 στις 12:10
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 17.3°C τον 07 στις 01:23

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 14.8°C
Μέση υγρασία 78%
Μέσο σημείο δρόσου 10.8°C
Μέσο βαρόμετρο 1020.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.5 km/h
Μέση διεύθυνση 10° (Β)
Υετός μήνα 14.6 mm
Υετός έτους 506.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm τον 08 στις 11:26
Μέγιστη θερμοκρασία 16.3°C τον 08 στις 15:11
Ελάχιστη θερμοκρασία 13.3°C τον 08 στις 08:38
Μέγιστη υγρασία 88% τον 08 στις 13:35
Ελάχιστη υγρασία 67% τον 08 στις 21:57
Μέγιστη πίεση 1025.8 hPa τον 08 στις 23:54
Ελάχιστη πίεση 1014.6 hPa τον 08 στις 00:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 16.7 km/h τον 08 στις 06:04
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 25.9 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 08 στις 05:03
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 16.3°C τον 08 στις 15:11

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 16.9°C
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου 12.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1023.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 5.3 km/h
Μέση διεύθυνση 231° (ΝΔ)
Υετός μήνα 14.6 mm
Υετός έτους 506.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 09 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 20.7°C τον 09 στις 15:26
Ελάχιστη θερμοκρασία 13.8°C τον 09 στις 07:05
Μέγιστη υγρασία 86% τον 09 στις 23:04
Ελάχιστη υγρασία 65% τον 09 στις 13:04
Μέγιστη πίεση 1025.9 hPa τον 09 στις 02:28
Ελάχιστη πίεση 1020.5 hPa τον 09 στις 23:57
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 09 στις 18:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 24.1 km/h στις 225°(ΝΔ) τον 09 στις 15:03
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 23.7°C τον 09 στις 15:28

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας10 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 18.7°C
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 15.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1019.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.2 km/h
Μέση διεύθυνση 291° (ΔΒΔ)
Υετός μήνα 14.6 mm
Υετός έτους 506.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 10 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 21.9°C τον 10 στις 15:49
Ελάχιστη θερμοκρασία 14.7°C τον 10 στις 05:55
Μέγιστη υγρασία 89% τον 10 στις 23:53
Ελάχιστη υγρασία 69% τον 10 στις 12:20
Μέγιστη πίεση 1020.6 hPa τον 10 στις 00:05
Ελάχιστη πίεση 1017.9 hPa τον 10 στις 20:45
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 20.4 km/h τον 10 στις 09:11
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 37.0 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 10 στις 09:10
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 23.3°C τον 10 στις 12:20

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας11 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 20.5°C
Μέση υγρασία 84%
Μέσο σημείο δρόσου 17.7°C
Μέσο βαρόμετρο 1021.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.1 km/h
Μέση διεύθυνση 52° (ΒΑ)
Υετός μήνα 14.6 mm
Υετός έτους 506.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 11 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 23.7°C τον 11 στις 15:45
Ελάχιστη θερμοκρασία 18.4°C τον 11 στις 06:29
Μέγιστη υγρασία 92% τον 11 στις 06:56
Ελάχιστη υγρασία 69% τον 11 στις 15:41
Μέγιστη πίεση 1024.9 hPa τον 11 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1017.9 hPa τον 11 στις 03:52
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h τον 11 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 18.5 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 11 στις 23:58
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 24.4°C τον 11 στις 15:44

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας12 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 19.6°C
Μέση υγρασία 71%
Μέσο σημείο δρόσου 14.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1025.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.7 km/h
Μέση διεύθυνση 70° (ΑΒΑ)
Υετός μήνα 14.6 mm
Υετός έτους 506.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 12 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 22.5°C τον 12 στις 16:18
Ελάχιστη θερμοκρασία 17.7°C τον 12 στις 07:38
Μέγιστη υγρασία 83% τον 12 στις 03:37
Ελάχιστη υγρασία 51% τον 12 στις 15:26
Μέγιστη πίεση 1027.5 hPa τον 12 στις 11:28
Ελάχιστη πίεση 1024.5 hPa τον 12 στις 18:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 12 στις 08:27
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 18.5 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 12 στις 01:49
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 24.9°C τον 12 στις 15:17

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας13 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 19.2°C
Μέση υγρασία 77%
Μέσο σημείο δρόσου 15.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1023.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.4 km/h
Μέση διεύθυνση 184° (Ν)
Υετός μήνα 14.6 mm
Υετός έτους 506.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 13 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 22.2°C τον 13 στις 16:15
Ελάχιστη θερμοκρασία 16.6°C τον 13 στις 04:49
Μέγιστη υγρασία 85% τον 13 στις 20:39
Ελάχιστη υγρασία 64% τον 13 στις 21:51
Μέγιστη πίεση 1025.1 hPa τον 13 στις 11:13
Ελάχιστη πίεση 1022.4 hPa τον 13 στις 18:25
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 7.4 km/h τον 13 στις 14:20
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 11.1 km/h στις 203°(ΝΝΔ) τον 13 στις 15:33
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 23.8°C τον 13 στις 16:15

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας14 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 19.5°C
Μέση υγρασία 75%
Μέσο σημείο δρόσου 14.8°C
Μέσο βαρόμετρο 1022.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.8 km/h
Μέση διεύθυνση 196° (ΝΝΔ)
Υετός μήνα 14.6 mm
Υετός έτους 506.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 14 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 23.1°C τον 14 στις 15:06
Ελάχιστη θερμοκρασία 16.6°C τον 14 στις 07:10
Μέγιστη υγρασία 84% τον 14 στις 06:13
Ελάχιστη υγρασία 47% τον 14 στις 19:39
Μέγιστη πίεση 1023.6 hPa τον 14 στις 00:11
Ελάχιστη πίεση 1020.1 hPa τον 14 στις 18:06
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 7.4 km/h τον 14 στις 13:41
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 11.1 km/h στις 225°(ΝΔ) τον 14 στις 12:24
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.0°C τον 14 στις 19:39

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Οκτώβριος 2019 μέχρι την μέρα 14
Μέση θερμοκρασία 19.2°C
Μέση υγρασία 76%
Μέσο σημείο δρόσου 14.8°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.8 km/h
Μέση διεύθυνση 17° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 14.6 mm
Υετός έτους 506.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.8 mm τον 04 στις 13:32
Μέγιστη θερμοκρασία 28.1°C τον 01 στις 15:21
Ελάχιστη θερμοκρασία 13.3°C τον 08 στις 08:38
Μέγιστη υγρασία 92% τον 11 στις 06:56
Ελάχιστη υγρασία 43% τον 01 στις 17:30
Μέγιστη πίεση 1027.5 hPa τον 12 στις 11:28
Ελάχιστη πίεση 1005.0 hPa τον 04 στις 14:52
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 20.4 kmh στις 00°(Β) τον 10 στις 09:11
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 37.0 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 10 στις 09:10
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 28.3°C τον 01 στις 15:26
Avg daily max temp22.2°C
Avg daily min temp16.4°C
Growing degrees days :130.1GDD
Corn growing degrees days:343.4 GDD


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
09.4 mm τον 4
00.2 mm τον 6
02.2 mm τον 7
02.8 mm τον 8