^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Ιανουάριος 2017



1 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 4.1°C
Μέση υγρασία 70%
Μέσο σημείο δρόσου -1.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1025.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.4 km/h
Μέση διεύθυνση 351° (Β)
Υετός μήνα 0.4 mm
Υετός έτους 0.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm τον 01 στις 06:24
Μέγιστη θερμοκρασία 7.2°C τον 01 στις 14:12
Ελάχιστη θερμοκρασία 1.7°C τον 01 στις 08:29
Μέγιστη υγρασία 89% τον 01 στις 03:43
Ελάχιστη υγρασία 53% τον 01 στις 15:23
Μέγιστη πίεση 1028.7 hPa τον 01 στις 00:07
Ελάχιστη πίεση 1023.9 hPa τον 01 στις 19:05
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 01 στις 07:50
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 25.9 km/h στις 00°(Β) τον 01 στις 07:50
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 7.2°C τον 01 στις 14:12

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



2 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 4.8°C
Μέση υγρασία 65%
Μέσο σημείο δρόσου -1.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1022.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.6 km/h
Μέση διεύθυνση 255° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 0.4 mm
Υετός έτους 0.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 02 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 7.8°C τον 02 στις 15:30
Ελάχιστη θερμοκρασία 1.4°C τον 02 στις 07:57
Μέγιστη υγρασία 73% τον 02 στις 08:04
Ελάχιστη υγρασία 54% τον 02 στις 15:36
Μέγιστη πίεση 1024.2 hPa τον 02 στις 00:06
Ελάχιστη πίεση 1020.4 hPa τον 02 στις 18:14
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 7.4 km/h τον 02 στις 12:17
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 13.0 km/h στις 225°(ΝΔ) τον 02 στις 14:36
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 7.8°C τον 02 στις 15:30

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



3 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 5.8°C
Μέση υγρασία 61%
Μέσο σημείο δρόσου -1.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1020.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.3 km/h
Μέση διεύθυνση 301° (ΔΒΔ)
Υετός μήνα 0.4 mm
Υετός έτους 0.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 03 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 8.9°C τον 03 στις 15:34
Ελάχιστη θερμοκρασία 2.4°C τον 03 στις 05:35
Μέγιστη υγρασία 72% τον 03 στις 02:03
Ελάχιστη υγρασία 45% τον 03 στις 13:34
Μέγιστη πίεση 1021.1 hPa τον 03 στις 10:39
Ελάχιστη πίεση 1019.2 hPa τον 03 στις 14:33
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.3 km/h τον 03 στις 12:43
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 13.0 km/h στις 248°(ΔΝΔ) τον 03 στις 13:03
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 8.9°C τον 03 στις 15:34

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



4 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 7.4°C
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου 3.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1015.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.1 km/h
Μέση διεύθυνση 358° (Β)
Υετός μήνα 0.4 mm
Υετός έτους 0.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 04 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 9.6°C τον 04 στις 15:05
Ελάχιστη θερμοκρασία 4.9°C τον 04 στις 05:08
Μέγιστη υγρασία 87% τον 04 στις 21:21
Ελάχιστη υγρασία 64% τον 04 στις 13:49
Μέγιστη πίεση 1020.4 hPa τον 04 στις 00:01
Ελάχιστη πίεση 1009.3 hPa τον 04 στις 23:58
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h τον 04 στις 13:11
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 9.3 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 04 στις 22:33
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 9.6°C τον 04 στις 15:05

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



5 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 8.9°C
Μέση υγρασία 83%
Μέσο σημείο δρόσου 6.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1005.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 7.0 km/h
Μέση διεύθυνση 50° (ΒΑ)
Υετός μήνα 1.6 mm
Υετός έτους 1.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm τον 05 στις 22:31
Μέγιστη θερμοκρασία 12.6°C τον 05 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 5.8°C τον 05 στις 03:53
Μέγιστη υγρασία 92% τον 05 στις 23:03
Ελάχιστη υγρασία 75% τον 05 στις 10:46
Μέγιστη πίεση 1009.4 hPa τον 05 στις 00:01
Ελάχιστη πίεση 998.8 hPa τον 05 στις 23:50
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 18.5 km/h τον 05 στις 23:21
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 33.3 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 05 στις 21:34
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 12.6°C τον 05 στις 23:59

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



6 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 4.1°C
Μέση υγρασία 84%
Μέσο σημείο δρόσου 1.6°C
Μέσο βαρόμετρο 1003.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 11.5 km/h
Μέση διεύθυνση 332° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 7.2 mm
Υετός έτους 7.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm τον 06 στις 12:58
Μέγιστη θερμοκρασία 12.9°C τον 06 στις 01:15
Ελάχιστη θερμοκρασία -0.4°C τον 06 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 91% τον 06 στις 13:55
Ελάχιστη υγρασία 74% τον 06 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 1011.7 hPa τον 06 στις 23:00
Ελάχιστη πίεση 997.5 hPa τον 06 στις 02:55
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 20.4 km/h τον 06 στις 04:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 38.9 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 06 στις 05:32
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 12.9°C τον 06 στις 01:15

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



7 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία -3.1°C
Μέση υγρασία 67%
Μέσο σημείο δρόσου -8.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1015.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 5.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 12.1 km/h
Μέση διεύθυνση 330° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 7.2 mm
Υετός έτους 7.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 07 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία -0.3°C τον 07 στις 00:06
Ελάχιστη θερμοκρασία -6.2°C τον 07 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 74% τον 07 στις 19:34
Ελάχιστη υγρασία 59% τον 07 στις 10:55
Μέγιστη πίεση 1019.5 hPa τον 07 στις 22:02
Ελάχιστη πίεση 1010.8 hPa τον 07 στις 00:11
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 07 στις 08:52
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 29.6 km/h στις 360°(Β) τον 07 στις 23:49
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας -0.3°C τον 07 στις 00:06

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



8 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία -5.6°C
Μέση υγρασία 56%
Μέσο σημείο δρόσου -13.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1017.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 6.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 14.3 km/h
Μέση διεύθυνση 321° (ΒΔ)
Υετός μήνα 7.2 mm
Υετός έτους 7.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 08 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία -2.1°C τον 08 στις 15:23
Ελάχιστη θερμοκρασία -8.6°C τον 08 στις 06:57
Μέγιστη υγρασία 67% τον 08 στις 00:15
Ελάχιστη υγρασία 47% τον 08 στις 15:38
Μέγιστη πίεση 1019.4 hPa τον 08 στις 00:39
Ελάχιστη πίεση 1015.8 hPa τον 08 στις 14:23
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 08 στις 23:28
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 33.3 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 08 στις 06:16
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας -2.1°C τον 08 στις 15:23

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



9 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία -5.6°C
Μέση υγρασία 82%
Μέσο σημείο δρόσου -8.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1018.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 7.8 km/h
Μέση διεύθυνση 317° (ΒΔ)
Υετός μήνα 7.2 mm
Υετός έτους 7.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 09 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία -4.2°C τον 09 στις 15:02
Ελάχιστη θερμοκρασία -7.2°C τον 09 στις 05:18
Μέγιστη υγρασία 87% τον 09 στις 11:34
Ελάχιστη υγρασία 61% τον 09 στις 00:57
Μέγιστη πίεση 1020.8 hPa τον 09 στις 20:26
Ελάχιστη πίεση 1016.3 hPa τον 09 στις 00:21
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 08 στις 00:45
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 25.9 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 09 στις 04:42
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας -4.2°C τον 09 στις 15:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



10 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία -3.3°C
Μέση υγρασία 87%
Μέσο σημείο δρόσου -5.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1013.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 9.6 km/h
Μέση διεύθυνση 335° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 7.2 mm
Υετός έτους 7.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 10 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία -1.3°C τον 10 στις 13:10
Ελάχιστη θερμοκρασία -4.8°C τον 10 στις 03:23
Μέγιστη υγρασία 93% τον 10 στις 21:47
Ελάχιστη υγρασία 78% τον 10 στις 06:41
Μέγιστη πίεση 1020.2 hPa τον 10 στις 00:01
Ελάχιστη πίεση 1010.0 hPa τον 10 στις 15:20
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 18.5 km/h τον 10 στις 16:23
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 33.3 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 10 στις 19:42
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας -1.3°C τον 10 στις 13:10

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



11 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία -1.5°C
Μέση υγρασία 86%
Μέσο σημείο δρόσου -3.5°C
Μέσο βαρόμετρο 1018.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.9 km/h
Μέση διεύθυνση 34° (ΒΑ)
Υετός μήνα 7.2 mm
Υετός έτους 7.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 11 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία -0.2°C τον 11 στις 18:39
Ελάχιστη θερμοκρασία -3.3°C τον 11 στις 01:57
Μέγιστη υγρασία 92% τον 11 στις 19:58
Ελάχιστη υγρασία 74% τον 11 στις 07:14
Μέγιστη πίεση 1021.3 hPa τον 11 στις 10:52
Ελάχιστη πίεση 1012.5 hPa τον 11 στις 00:16
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 16.7 km/h τον 11 στις 06:14
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 29.6 km/h στις 360°(Β) τον 11 στις 06:13
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας -0.2°C τον 11 στις 18:39

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



12 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 0.4°C
Μέση υγρασία 69%
Μέσο σημείο δρόσου -4.9°C
Μέσο βαρόμετρο 1019.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 8.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 15.8 km/h
Μέση διεύθυνση 353° (Β)
Υετός μήνα 11.4 mm
Υετός έτους 11.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm τον 12 στις 16:50
Μέγιστη θερμοκρασία 4.4°C τον 12 στις 19:56
Ελάχιστη θερμοκρασία -3.3°C τον 12 στις 03:50
Μέγιστη υγρασία 89% τον 12 στις 00:08
Ελάχιστη υγρασία 49% τον 12 στις 16:49
Μέγιστη πίεση 1023.0 hPa τον 12 στις 23:06
Ελάχιστη πίεση 1016.5 hPa τον 12 στις 03:35
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 24.1 km/h τον 12 στις 10:10
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 40.7 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 12 στις 10:48
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 4.4°C τον 12 στις 19:56

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



13 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 4.7°C
Μέση υγρασία 70%
Μέσο σημείο δρόσου -0.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1018.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.9 km/h
Μέση διεύθυνση 320° (ΒΔ)
Υετός μήνα 13.0 mm
Υετός έτους 13.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm τον 13 στις 15:40
Μέγιστη θερμοκρασία 8.3°C τον 13 στις 13:36
Ελάχιστη θερμοκρασία 0.6°C τον 13 στις 03:55
Μέγιστη υγρασία 80% τον 13 στις 08:34
Ελάχιστη υγρασία 53% τον 13 στις 00:15
Μέγιστη πίεση 1023.2 hPa τον 13 στις 01:30
Ελάχιστη πίεση 1010.8 hPa τον 13 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.3 km/h τον 12 στις 00:05
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 18.5 km/h στις 360°(Β) τον 13 στις 00:04
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 8.3°C τον 13 στις 13:36

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



14 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 8.1°C
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 4.7°C
Μέσο βαρόμετρο 1007.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 5.9 km/h
Μέση διεύθυνση 337° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 13.2 mm
Υετός έτους 13.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm τον 14 στις 15:39
Μέγιστη θερμοκρασία 11.1°C τον 14 στις 11:41
Ελάχιστη θερμοκρασία 5.8°C τον 14 στις 06:24
Μέγιστη υγρασία 88% τον 14 στις 06:12
Ελάχιστη υγρασία 69% τον 14 στις 16:54
Μέγιστη πίεση 1010.8 hPa τον 14 στις 00:01
Ελάχιστη πίεση 1004.9 hPa τον 14 στις 13:13
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 20.4 km/h τον 14 στις 14:50
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 37.0 km/h στις 00°(Β) τον 14 στις 14:50
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 11.1°C τον 14 στις 11:41

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



15 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 5.7°C
Μέση υγρασία 78%
Μέσο σημείο δρόσου 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1015.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 5.4 km/h
Μέση διεύθυνση 33° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 13.2 mm
Υετός έτους 13.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 15 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 7.3°C τον 15 στις 14:25
Ελάχιστη θερμοκρασία 4.2°C τον 15 στις 22:28
Μέγιστη υγρασία 84% τον 15 στις 12:09
Ελάχιστη υγρασία 62% τον 15 στις 23:34
Μέγιστη πίεση 1020.6 hPa τον 15 στις 22:14
Ελάχιστη πίεση 1009.6 hPa τον 15 στις 00:07
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h τον 15 στις 18:58
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 15 στις 23:03
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 7.3°C τον 15 στις 14:25

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



16 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 3.5°C
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 0.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.3 km/h
Μέση διεύθυνση 17° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 15.6 mm
Υετός έτους 15.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm τον 16 στις 10:30
Μέγιστη θερμοκρασία 4.9°C τον 16 στις 21:42
Ελάχιστη θερμοκρασία 1.4°C τον 16 στις 10:56
Μέγιστη υγρασία 90% τον 16 στις 11:27
Ελάχιστη υγρασία 64% τον 16 στις 06:43
Μέγιστη πίεση 1019.6 hPa τον 16 στις 00:08
Ελάχιστη πίεση 1014.7 hPa τον 16 στις 16:53
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.3 km/h τον 16 στις 11:16
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 18.5 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 16 στις 06:54
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 4.9°C τον 16 στις 21:42

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



17 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 6.2°C
Μέση υγρασία 84%
Μέσο σημείο δρόσου 3.7°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.4 km/h
Μέση διεύθυνση 35° (ΒΑ)
Υετός μήνα 25.4 mm
Υετός έτους 25.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm τον 17 στις 23:55
Μέγιστη θερμοκρασία 8.1°C τον 17 στις 20:42
Ελάχιστη θερμοκρασία 4.3°C τον 17 στις 03:25
Μέγιστη υγρασία 92% τον 17 στις 16:39
Ελάχιστη υγρασία 76% τον 17 στις 00:27
Μέγιστη πίεση 1018.3 hPa τον 17 στις 23:57
Ελάχιστη πίεση 1014.8 hPa τον 17 στις 00:12
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 17 στις 20:21
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 25.9 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 17 στις 20:21
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 8.1°C τον 17 στις 20:42

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



18 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 6.0°C
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 2.9°C
Μέσο βαρόμετρο 1023.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.0 km/h
Μέση διεύθυνση 50° (ΒΑ)
Υετός μήνα 27.8 mm
Υετός έτους 27.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm τον 18 στις 07:09
Μέγιστη θερμοκρασία 6.8°C τον 18 στις 12:14
Ελάχιστη θερμοκρασία 4.8°C τον 18 στις 01:43
Μέγιστη υγρασία 91% τον 18 στις 02:42
Ελάχιστη υγρασία 71% τον 18 στις 23:40
Μέγιστη πίεση 1026.0 hPa τον 18 στις 19:26
Ελάχιστη πίεση 1018.1 hPa τον 18 στις 00:18
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 18.5 km/h τον 18 στις 20:28
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 35.2 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 18 στις 20:37
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 6.8°C τον 18 στις 12:14

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



19 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 4.3°C
Μέση υγρασία 83%
Μέσο σημείο δρόσου 1.6°C
Μέσο βαρόμετρο 1028.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 7.0 km/h
Μέση διεύθυνση 53° (ΒΑ)
Υετός μήνα 35.8 mm
Υετός έτους 35.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm τον 19 στις 19:12
Μέγιστη θερμοκρασία 6.3°C τον 19 στις 02:31
Ελάχιστη θερμοκρασία 2.2°C τον 19 στις 08:50
Μέγιστη υγρασία 91% τον 19 στις 10:15
Ελάχιστη υγρασία 70% τον 19 στις 02:48
Μέγιστη πίεση 1032.0 hPa τον 19 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1024.3 hPa τον 19 στις 02:40
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 22.2 km/h τον 19 στις 03:56
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 40.7 km/h στις 068°(ΑΒΑ) τον 19 στις 03:56
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 6.3°C τον 19 στις 02:31

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



20 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 4.6°C
Μέση υγρασία 78%
Μέσο σημείο δρόσου 1.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1033.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.9 km/h
Μέση διεύθυνση 19° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 35.8 mm
Υετός έτους 35.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 20 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 7.2°C τον 20 στις 14:05
Ελάχιστη θερμοκρασία 2.8°C τον 20 στις 22:50
Μέγιστη υγρασία 84% τον 20 στις 08:10
Ελάχιστη υγρασία 65% τον 20 στις 14:27
Μέγιστη πίεση 1035.4 hPa τον 20 στις 11:04
Ελάχιστη πίεση 1031.8 hPa τον 20 στις 00:15
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.3 km/h τον 20 στις 20:41
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 20 στις 20:24
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 7.2°C τον 20 στις 14:05

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



21 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 3.3°C
Μέση υγρασία 80%
Μέσο σημείο δρόσου 0.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1032.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.7 km/h
Μέση διεύθυνση 190° (Ν)
Υετός μήνα 35.8 mm
Υετός έτους 35.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 21 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 6.3°C τον 21 στις 13:32
Ελάχιστη θερμοκρασία 0.9°C τον 21 στις 02:51
Μέγιστη υγρασία 87% τον 21 στις 03:26
Ελάχιστη υγρασία 70% τον 21 στις 15:01
Μέγιστη πίεση 1034.2 hPa τον 21 στις 00:04
Ελάχιστη πίεση 1031.1 hPa τον 21 στις 17:34
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 7.4 km/h τον 21 στις 12:23
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 13.0 km/h στις 135°(ΝΑ) τον 21 στις 12:23
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 6.3°C τον 21 στις 13:32

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



22 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 3.9°C
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου -0.5°C
Μέσο βαρόμετρο 1033.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.4 km/h
Μέση διεύθυνση 19° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 35.8 mm
Υετός έτους 35.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 22 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 7.5°C τον 22 στις 14:38
Ελάχιστη θερμοκρασία 1.1°C τον 22 στις 07:25
Μέγιστη υγρασία 89% τον 22 στις 07:40
Ελάχιστη υγρασία 54% τον 22 στις 12:28
Μέγιστη πίεση 1035.0 hPa τον 22 στις 11:03
Ελάχιστη πίεση 1032.3 hPa τον 22 στις 01:41
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.3 km/h τον 22 στις 02:06
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 248°(ΔΝΔ) τον 22 στις 02:05
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 7.5°C τον 22 στις 14:38

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας



Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Ιανουάριος 2017 μέχρι την μέρα 22
Μέση θερμοκρασία 3.0°C
Μέση υγρασία 76%
Μέσο σημείο δρόσου -0.9°C
Μέσο βαρόμετρο 1019.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.1 km/h
Μέση διεύθυνση 357° (Β)
Υετός μήνα 35.8 mm
Υετός έτους 35.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm τον 17 στις 23:55
Μέγιστη θερμοκρασία 12.9°C τον 06 στις 01:15
Ελάχιστη θερμοκρασία -8.6°C τον 08 στις 06:57
Μέγιστη υγρασία 93% τον 10 στις 21:47
Ελάχιστη υγρασία 45% τον 03 στις 13:34
Μέγιστη πίεση 1035.4 hPa τον 20 στις 11:04
Ελάχιστη πίεση 997.5 hPa τον 06 στις 02:55
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 24.1 kmh στις 360°(Β) τον 12 στις 10:10
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 40.7 km/h στις 068°(ΑΒΑ) τον 19 στις 03:56
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 12.9°C τον 06 στις 01:15
Avg daily max temp5.9°C
Avg daily min temp0.5°C
Growing degrees days :0.0GDD
Frost days7


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
00.4 mm τον 1
01.2 mm τον 5
05.6 mm τον 6
04.2 mm τον 12
01.6 mm τον 13
00.2 mm τον 14
02.4 mm τον 16
09.8 mm τον 17
02.4 mm τον 18
08.0 mm τον 19