Ανιχνευτής (Boltek) Ηλεκτρικής Δραστηριότητας Καβάλας (Στατική Εικόνα)

http://www.meteokav.gr/weather/lightning/nexstorm.png

Ανανέωση κάθε 10 λεπτά

Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο την ηλεκτρική δραστηριότητα!
Εφαρμογή StormVue (Java)
http://www.meteokav.gr/weather/nsdisplay2_pic.png http://www.meteokav.gr/weather/stormvue1.png

 

Powered by Boltek Stormtracker PCI and NexStorm software