Ανιχνευτής Ηλεκτρικής Δραστηριότητας Καβάλας (Εφαρμογή StormVue)

Αναφορά ηλεκτρικής δραστηριότητας (TRAC Report)

Make sure that your browser is Java enabled...

 

Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο την ηλεκτρική δραστηριότητα!
Δείτε την εικόνα του ανιχνευτή
http://www.meteokav.gr/weather/nsdisplay2_pic.png

 

Powered by Boltek Stormtracker PCI and NexStorm software


Βεβαιωθείτε ότι ο περιηγητής διαδικτύου σας, υποστηρίζει Java! http://www.meteokav.gr/weather/java-icon1.png