Ηλεκτρική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο από τον ανιχνευτή (Boltek) της Καβάλας!

25.6.2019 03:03:32
Tracker: Online   Κατάσταση: Φόρτωση...   Συναγερμός:    Επόμενη ανανέωση σε δευτ/λεπτα
NexStorm  Timelapse
Αστραπές
(ανα λεπτό)
5
Κοντινές
(ανα λεπτό)
0
Τελευταία εκκένωση
03:03:26 Ώρα
716 km Απόσταση
265.9 Διεύθυνση
-IC Τύπος
Από εσάς
Απόσταση
Στατιστικά εκκενώσεων
597 Μετρητής
355 60 min
21/min Κορύφωση
02:56:36 Ώρα
5/min Έκρηξη
02:55:07 Ώρα

Ταξινόμηση
19% Σύννεφο-Έδαφος+
30% Σύννεφο-Έδαφος-
24% Σύννεφο-Σύν/φο+
27% Σύννεφο-Σύν/φο-
Πληροφορίες Ανιχνευτή
HERE
Συχνότητα ηλεκτρικών τις τελευταίες 20 ώρες

Not to be used for protection of life and property!
NSDisplay by nordicweather.net. Powered by NexStorm, NSLog and jQuery. Vaild XHTML 1.0 Strict.

Συγκρίνετε τα δεδομένα του ανιχνευτή με το ραντάρ και την δορυφορική εικόνα