Ηλεκτρική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο από τον ανιχνευτή (Boltek) της Καβάλας!

19.1.2018 21:40:54
Tracker: Online   Κατάσταση: Φόρτωση...   Συναγερμός:    Επόμενη ανανέωση σε δευτ/λεπτα
NexStorm  Timelapse
Αστραπές
(ανα λεπτό)
0
Κοντινές
(ανα λεπτό)
0
Τελευταία εκκένωση
21:33:33 Ώρα
808 km Απόσταση
291.1 Διεύθυνση
+CG Τύπος
Από εσάς
Απόσταση
Στατιστικά εκκενώσεων
587 Μετρητής
18 60 min
8/min Κορύφωση
01:38:10 Ώρα
3/min Έκρηξη
21:18:07 Ώρα

Ταξινόμηση
20% Σύννεφο-Έδαφος+
16% Σύννεφο-Έδαφος-
33% Σύννεφο-Σύν/φο+
31% Σύννεφο-Σύν/φο-
Πληροφορίες Ανιχνευτή
HERE
Εκκενώσεις τις τελευταίες 20 ώρες

Not to be used for protection of life and property!
NSDisplay by nordicweather.net. Powered by NexStorm, NSLog and jQuery. Vaild XHTML 1.0 Strict.

Συγκρίνετε τα δεδομένα του ανιχνευτή με το ραντάρ και την δορυφορική εικόνα