Αναφορές Βροχόπτωσης (mm)

Αναφορά για Ετος 2018

Τελευταία ενημέρωση: 22/06/18 02:30.

Αλλα Έτη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 
ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
10.00.00.00.00.00.0------------------
20.01.2 6.6 0.00.00.0------------------
30.00.6 2.2 0.00.00.0------------------
40.02.8 0.4 0.00.01.2 ------------------
50.00.01.4 0.00.00.0------------------
60.00.03.2 0.00.00.0------------------
70.01.2 0.01.2 1.0 0.4 ------------------
80.08.6 0.00.07.8 0.0------------------
90.00.00.00.00.00.0------------------
100.017.6 0.00.00.00.0------------------
110.014.8 0.2 0.016.8 0.0------------------
120.01.2 0.2 0.00.2 0.0------------------
130.09.4 4.6 0.01.6 0.0------------------
140.08.2 0.00.00.00.0------------------
154.2 0.00.00.00.00.0------------------
160.2 0.00.00.00.00.8 ------------------
171.2 0.00.00.4 0.00.4 ------------------
180.00.012.0 0.00.00.4 ------------------
190.00.01.6 0.01.4 0.0------------------
200.8 0.012.2 0.00.00.0------------------
214.6 2.2 0.2 0.00.00.0------------------
223.0 0.02.8 0.00.00.0------------------
230.00.010.8 0.00.0---------------------
240.01.2 3.4 0.01.4 ---------------------
250.00.6 4.4 0.00.8 ---------------------
260.013.0 14.6 0.00.0---------------------
270.08.4 8.2 0.00.2 ---------------------
280.03.0 11.6 0.00.0---------------------
290.0 0.00.00.0---------------------
300.0 0.00.00.0---------------------
310.0 0.0 0.0 ------ --- ---
Μέρες Βροχής61619295000000
Σύνολο Μήνα14.0  mm94.0  mm100.6  mm1.6  mm31.2  mm3.2  mm0.0  mm0.0  mm0.0  mm0.0  mm0.0  mm0.0  mm
Σύνολο Ετους14.0  mm108.0  mm208.6  mm210.2  mm241.4  mm244.6  mm244.6  mm244.6  mm244.6  mm244.6  mm244.6  mm244.6  mm
 
Χρωματικός Κώδικας
< 1.0 1.0 - 2.0 2.0 - 3.0 3.0 - 4.0 4.0 - 5.0 5.0 - 6.0 6.0 - 7.0 7.0 - 8.0 8.0 - 9.0 9.0 - 10.0 10.0 - 11.0 11.0 - 12.012.0>
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather