Ανιχνευτής (Μεγάλης Εμβέλειας) Ηλεκτρικών Εκκενώσεων Καβάλας

Χάρτης Ηλεκτρικών Εκκενώσεων

Ανανέωση κάθε 10 λεπτά

Γράφημα πορείας ηλεκτρικών εκκενώσεων

Ο ανιχνευτής ηλεκτρικών εκκενώσεων βρίσκεται σε συνεχές πειραματικό στάδιο γι' αυτό το λόγο τα αποτελέσματα του δεν έχουν πάντα την σωστή ακρίβεια. Οι σημαντικότεροι παράγοντες ειναι η ένταση και η απόσταση που λαμβάνει χώρα μία καταιγίδα καθώς και ο συγχρονισμός με τους σταθμούς συνεργασίας. Οι παρακάτω χάρτες είναι ένα καλό μέτρο σύγκρισης.

http://world.meteox.com/onweer/loop_onweer.gif?id=2009825019

Φωτογραφία της Κεραίας

Δείτε άλλους σχετικούς ανιχνευτές!