Κάμερα Κήπου στο Βουνοχώρι Καβάλας

Κατεύθυνση Κάμερας - Δυτικά

Όταν υπάρχει καιρικό ενδιαφέρον, τις νυχτερινές ώρες λειτουργεί προβολέας για καλύτερη απεικόνιση των καιρικών φαινομένων. Διαφορετικά μπορείτε να βλέπετε την Νοτιοανατολική κάμερα η οποία είναι πιο φωτεινή σε νυχτερινές συνθήκες.

Webcam: Logitech C905 - Software: Tincam

Ανανέωση κάθε 5 λεπτά