Νεφώσεις πάνω από την Ελλάδα (Ορατό Φάσμα)

http://www.sat24.com/image.ashx?country=gr&type=loop&sat=vis

SOURCE: http://www.sat24.com - Ανανέωση κάθε 15 λεπτά

Νεφώσεις πάνω από την Ευρώπη (Ορατό Φάσμα)

SOURCE: http://www.sat24.com - Ανανέωση κάθε 15 λεπτά

Provided by

Η ώρα είναι σε UTC/GMT (GR: +2 ώρες το χειμώνα (Νοέμβριος->Mάρτιος), +3 ώρες το καλοκαίρι (Απρίλιος-Οκτώβρ.)