Ηλεκτρική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο από τον ανιχνευτή (Boltek) της Καβάλας!

3.2.2023 01:29:29
Tracker: Online   Κατάσταση: Φόρτωση...   Συναγερμός:    Επόμενη ανανέωση σε δευτ/λεπτα
NexStorm  Timelapse
Αστραπές
(ανα λεπτό)
6
Κοντινές
(ανα λεπτό)
0
Τελευταία εκκένωση
01:29:26 Ώρα
178 km Απόσταση
103.4 Διεύθυνση
+CG Τύπος
Από εσάς
Απόσταση
Στατιστικά εκκενώσεων
885 Μετρητής
342 60 min
33/min Κορύφωση
01:11:55 Ώρα
12/min Έκρηξη
01:26:31 Ώρα

Ταξινόμηση
11% Σύννεφο-Έδαφος+
33% Σύννεφο-Έδαφος-
31% Σύννεφο-Σύν/φο+
25% Σύννεφο-Σύν/φο-
Πληροφορίες Ανιχνευτή
HERE
Συχνότητα ηλεκτρικών τις τελευταίες 20 ώρες

Not to be used for protection of life and property!
NSDisplay by nordicweather.net. Powered by NexStorm, NSLog and jQuery. Vaild XHTML 1.0 Strict.

Συγκρίνετε τα δεδομένα του ανιχνευτή με το ραντάρ και την δορυφορική εικόνα