Ραντάρ Βροχής (Υετού) Κεντρικής Μακεδονίας

Radar Image...loading!

Ανανέωση κάθε 15 λεπτά

Επεξήγηση της κλίμακας dBZ

./images/radar_dbz1.gif
dBZ
Ραγδαιότητα (mm/hr)
   (72-80) +++ mm/h) (Εξαιρετικά Έντονη Καταιγίδα!)
   (66-72) 400+ mm/h!) (Πολύ Έντονη Καταιγίδα!)
   (60-66) 200-400 mm/h (Έντονη Καταιγίδα)
   (54-60) 90-200 mm/h (Καταιγίδα)
   (48-54) 35-90 mm/h (Πολύ Εντονη Βροχή)
   (42-48) 15-35 mm/h (Ισχυρή Βροχόπτωση)
   (35-42) 5-15 mm/h (Μέτρια Βροχόπτωση)
   (24-35) 2-5 mm/h (Ασθενής Βροχόπτωση)
   (12-24) Ψιλόβροχο (Ψιλόβροχο)
   (-30-12) Θόρυβος, Σωματίδια (Καθόλου Υετός)
 

Το dBZ αντιστοιχεί σε ντεσιμπέλ του Ζ. Πρόκειται για μετεωρολογική μέτρηση αντανακλαστικότητας (Ζ) ενός σήματος ραντάρ από ένα απομακρυσμένο αντικείμενο. Το επίπεδο αναφοράς για το Ζ, αντιστοιχεί με τον αριθμό σταγόνων ανά μονάδα έντασης και την έκτη δύναμη της διαμέτρου της σταγόνας.

Η αντανακλαστικότητα ενός σύννεφου εξαρτάται από τον αριθμό και τον τύπο των υγρών κατακρημνισμάτων, που συμπεριλαμβάνουν βροχή, χιόνι και χαλάζι καθώς και το μέγεθος του κατακρημνίσματος. Ενας μεγάλος αριθμός μικρών υγρών κατακρημνισμάτων, παρουσιάζει την ίδια αντανάκλαση με ένα μεγάλο. Το σήμα που αντανακλάται στο ραντάρ είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις, έτσι η διαφορά μιας ομάδας μικρών υγρών κατακρημνισμάτων είναι θεωρητικά μη διακριτή στην εικόνα του ραντάρ σε σχέση με ένα αντίστοιχο μεγάλο υγρό κατακρήμνισμα. 

Ενας μετεωρολόγος, μπορεί να διακρίνει τη διαφορά ενός μεγάλου κατακρημνίσματος και μιας ομάδας μικρών κατακρημνισμάτων καθώς επίσης και τον τύπο του κατακρημνίσματος διά μέσου της γνώσης των τοπικών καιρικών συνθηκών. 

Ανεξαρτήτως της λεπτομερούς ανωτέρω κλίμακας, μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση της ραγδαιότητας είναι η παρακάτω:

0-8 dBZ Καθόλου Υετός
8-23 dBZ Ασθενής
24-39 dBZ Μέτρια
40+ dBZ Εντονη+
 

© Πηγή: http://www.3dsa.gr/
http://www.meteokav.gr/weather/images/radar_source.gif

 

Η ώρα είναι σε UTC/GMT (GR: +2 ώρες το χειμώνα (Νοέμβριος->Mάρτιος), +3 ώρες το καλοκαίρι (Απρίλιος-Οκτώβρ.)