Ηλεκτρική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο από τον ανιχνευτή (Boltek) της Καβάλας!

12.6.2021 20:17:03
Tracker: Online   Κατάσταση: Φόρτωση...   Συναγερμός:    Επόμενη ανανέωση σε δευτ/λεπτα
NexStorm  Timelapse
Αστραπές
(ανα λεπτό)
3
Κοντινές
(ανα λεπτό)
0
Τελευταία εκκένωση
20:16:57 Ώρα
379 km Απόσταση
264.5 Διεύθυνση
+CG Τύπος
Από εσάς
Απόσταση
Στατιστικά εκκενώσεων
11924 Μετρητής
360 60 min
72/min Κορύφωση
16:17:01 Ώρα
14/min Έκρηξη
16:09:19 Ώρα

Ταξινόμηση
7% Σύννεφο-Έδαφος+
42% Σύννεφο-Έδαφος-
35% Σύννεφο-Σύν/φο+
16% Σύννεφο-Σύν/φο-
Πληροφορίες Ανιχνευτή
HERE
Συχνότητα ηλεκτρικών τις τελευταίες 20 ώρες

Not to be used for protection of life and property!
NSDisplay by nordicweather.net. Powered by NexStorm, NSLog and jQuery. Vaild XHTML 1.0 Strict.

Συγκρίνετε τα δεδομένα του ανιχνευτή με το ραντάρ και την δορυφορική εικόνα