Ηλεκτρική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο από τον ανιχνευτή (Boltek) της Καβάλας!

30.11.2022 02:27:05
Tracker: Online   Κατάσταση: Φόρτωση...   Συναγερμός:    Επόμενη ανανέωση σε δευτ/λεπτα
NexStorm  Timelapse
Αστραπές
(ανα λεπτό)
1
Κοντινές
(ανα λεπτό)
0
Τελευταία εκκένωση
02:26:42 Ώρα
570 km Απόσταση
226.3 Διεύθυνση
+CG Τύπος
Από εσάς
Απόσταση
Στατιστικά εκκενώσεων
164 Μετρητής
94 60 min
8/min Κορύφωση
02:01:11 Ώρα
3/min Έκρηξη
01:57:54 Ώρα

Ταξινόμηση
18% Σύννεφο-Έδαφος+
18% Σύννεφο-Έδαφος-
31% Σύννεφο-Σύν/φο+
33% Σύννεφο-Σύν/φο-
Πληροφορίες Ανιχνευτή
HERE
Συχνότητα ηλεκτρικών τις τελευταίες 20 ώρες

Not to be used for protection of life and property!
NSDisplay by nordicweather.net. Powered by NexStorm, NSLog and jQuery. Vaild XHTML 1.0 Strict.

Συγκρίνετε τα δεδομένα του ανιχνευτή με το ραντάρ και την δορυφορική εικόνα