Ηλεκτρική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο από τον ανιχνευτή (Boltek) της Καβάλας!

20.11.2017 11:39:21
Tracker: Online   Κατάσταση: Φόρτωση...   Συναγερμός:    Επόμενη ανανέωση σε δευτ/λεπτα
NexStorm  Timelapse
Αστραπές
(ανα λεπτό)
4
Κοντινές
(ανα λεπτό)
0
Τελευταία εκκένωση
11:39:05 Ώρα
300 km Απόσταση
133.7 Διεύθυνση
+IC Τύπος
Από εσάς
Απόσταση
Στατιστικά εκκενώσεων
12465 Μετρητής
424 60 min
79/min Κορύφωση
02:03:01 Ώρα
21/min Έκρηξη
01:38:13 Ώρα

Ταξινόμηση
10% Σύννεφο-Έδαφος+
33% Σύννεφο-Έδαφος-
30% Σύννεφο-Σύν/φο+
27% Σύννεφο-Σύν/φο-
Πληροφορίες Ανιχνευτή
HERE
Εκκενώσεις τις τελευταίες 20 ώρες

Not to be used for protection of life and property!
NSDisplay by nordicweather.net. Powered by NexStorm, NSLog and jQuery. Vaild XHTML 1.0 Strict.

Συγκρίνετε τα δεδομένα του ανιχνευτή με το ραντάρ και την δορυφορική εικόνα