Ηλεκτρική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο από τον ανιχνευτή (Boltek) της Καβάλας!

29.3.2023 00:03:48
Tracker: Online   Κατάσταση: Φόρτωση...   Συναγερμός:    Επόμενη ανανέωση σε δευτ/λεπτα
NexStorm  Timelapse
Αστραπές
(ανα λεπτό)
0
Κοντινές
(ανα λεπτό)
0
Τελευταία εκκένωση
00:02:08 Ώρα
789 km Απόσταση
111.2 Διεύθυνση
+CG Τύπος
Από εσάς
Απόσταση
Στατιστικά εκκενώσεων
1 Μετρητής
0 60 min
1/min Κορύφωση
00:02:08 Ώρα
1/min Έκρηξη
00:02:09 Ώρα

Ταξινόμηση
100% Σύννεφο-Έδαφος+
% Σύννεφο-Έδαφος-
% Σύννεφο-Σύν/φο+
% Σύννεφο-Σύν/φο-
Πληροφορίες Ανιχνευτή
HERE
Συχνότητα ηλεκτρικών τις τελευταίες 20 ώρες

Not to be used for protection of life and property!
NSDisplay by nordicweather.net. Powered by NexStorm, NSLog and jQuery. Vaild XHTML 1.0 Strict.

Συγκρίνετε τα δεδομένα του ανιχνευτή με το ραντάρ και την δορυφορική εικόνα