Ηλεκτρική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο από τον ανιχνευτή (Boltek) της Καβάλας!

20.4.2018 15:31:48
Tracker: Online   Κατάσταση: Φόρτωση...   Συναγερμός:    Επόμενη ανανέωση σε δευτ/λεπτα
NexStorm  Timelapse
Αστραπές
(ανα λεπτό)
0
Κοντινές
(ανα λεπτό)
0
Τελευταία εκκένωση
15:26:44 Ώρα
523 km Απόσταση
257.1 Διεύθυνση
+IC Τύπος
Από εσάς
Απόσταση
Στατιστικά εκκενώσεων
103 Μετρητής
15 60 min
5/min Κορύφωση
14:13:33 Ώρα
3/min Έκρηξη
14:12:41 Ώρα

Ταξινόμηση
7% Σύννεφο-Έδαφος+
25% Σύννεφο-Έδαφος-
45% Σύννεφο-Σύν/φο+
23% Σύννεφο-Σύν/φο-
Πληροφορίες Ανιχνευτή
HERE
Εκκενώσεις τις τελευταίες 20 ώρες

Not to be used for protection of life and property!
NSDisplay by nordicweather.net. Powered by NexStorm, NSLog and jQuery. Vaild XHTML 1.0 Strict.

Συγκρίνετε τα δεδομένα του ανιχνευτή με το ραντάρ και την δορυφορική εικόνα