Γενικό Κλιματόγραμμα Καβάλας (από Ιανουάριο του 2006)

http://www.meteokav.gr/weather/climogram_alltime.php

Κλιματόγραμμα τρέχοντος έτους

http://www.meteokav.gr/weather/climogram_thisyear.php

Το κλιματόγραμμα δείχνει πόσο στεγνός ή υγρός είναι ο κάθε μήνας του τρέχοντος έτους. Βασίζεται στο δείκτη Gaussen Arid. Αν η τιμή του υετού (Precipitation) είναι μεγαλύτερη από την τιμή της Μέσης Θερμοκρασίας (Average Temp.), τότε ο μήνας χαρακτηρίζεται ως "υγρός". Στην αντίθετη περίπτωση ως "ξηρός". Ιδανική θεωρείται η περίπτωση που η τιμή του υετού είναι διπλάσια από τη μέση τιμή της θερμοκρασίας

Συγκριτικοί Πίνακες

http://www.meteokav.gr/weather/trends.gif