Δορυφορικές Εικόνες Ευρώπης (Στατικές)

SOURCE: http://www.meteo.fvg.it

Υδρατμών
Ορατό Φάσμα

SOURCE: http://www.meteo.fvg.it

Ανανέωση κάθε 15 λεπτά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ώρα είναι σε UTC/GMT (GR: +2 ώρες το χειμώνα (Νοέμβριος->Mάρτιος), +3 ώρες το καλοκαίρι (Απρίλιος-Οκτώβρ.)