Πρόγνωση GFS Θερμοκρασίας στα 850 hPa (επόμενες 3-180 ώρες)

http://meteo-cassis.gogan.org/meteociel-logo.jpg