-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for day :January 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day   Temp     Wind    Gust    Rain    Max Temp   Min Temp  Av Hum  Av Baro    Av Dir    Wind run  Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11   04.4C  05.0kmh  24.1kmh  27.8mm    04.8C    04.1C   090%   1016.2 hPa   172 ( S ) 015.1km  00.8C         
 12   03.6C  01.9kmh  16.7kmh  11.4mm    06.6C    -0.3C   088%   1024.3 hPa   167 (SSE) 045.4km  -1.2C         
 13   -0.3C  02.2kmh  13.0kmh  00.0mm    03.2C    -3.2C   079%   1034.1 hPa   144 ( SE) 052.4km  -3.5C         
 14   -0.9C  01.8kmh  11.1kmh  00.0mm    03.1C    -4.5C   084%   1026.7 hPa   149 (SSE) 043.4km  -4.6C         
 15   03.2C  02.7kmh  13.0kmh  00.0mm    09.6C    -1.4C   082%   1022.2 hPa   153 (SSE) 064.9km  -3.2C         
 16   02.8C  02.5kmh  16.7kmh  00.0mm    07.2C    -1.1C   076%   1028.9 hPa   155 (SSE) 060.6km  -2.9C         
 17   02.7C  01.9kmh  25.9kmh  00.0mm    10.0C    -2.0C   080%   1023.1 hPa   153 (SSE) 045.9km  -2.0C         
 18   06.9C  05.0kmh  35.2kmh  00.0mm    10.4C    02.4C   043%   1024.9 hPa   262 ( W ) 117.7km  -0.1C         
 19   02.2C  03.6kmh  14.8kmh  00.0mm    06.4C    -0.7C   053%   1032.6 hPa   153 (SSE) 086.1km  -3.4C         
 20   01.2C  02.2kmh  13.0kmh  00.0mm    06.1C    -3.3C   069%   1025.8 hPa   148 (SSE) 052.6km  -5.0C         
 21   02.2C  02.0kmh  25.9kmh  00.2mm    06.6C    -2.0C   077%   1019.4 hPa   270 ( W ) 048.6km  -3.6C         
 22   01.7C  04.2kmh  29.6kmh  00.0mm    04.2C    -1.3C   047%   1020.0 hPa   273 ( W ) 097.9km  -2.5C         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for the month of January 2022
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Average temperature   = 2.3C
 Average humidity    = 71%
 Average dewpoint    = -2.9C
 Average barometer    = 1025.6 hPa
 Average windspeed    = 2.8 km/h
 Average gustspeed    = 5.3 km/h
 Average direction    = 175 ( S )
 Rainfall for month   = 67.6 mm
 Rainfall for year    = 67.6 mm
 Maximum rain per minute = 18.2 mm on day 11 at time 20:00
 Maximum temperature   = 10.4C on day 18 at time 13:41
 Minimum temperature   = -4.5C on day 14 at time 08:18
 Maximum humidity    = 94% on day 17 at time 09:29
 Minimum humidity    = 19% on day 18 at time 14:45
 Maximum dewpoint    = 4.4C on day 15 at time 15:01
 Minimum dewpoint    = -12.7C on day 18 at time 14:45
 Maximum pressure    = 1036.2 hPa on day 13 at time 11:07
 Minimum pressure    = 1015.5 hPa on day 11 at time 21:02
 Maximum windspeed    = 22.2 kmh from 315( NW) on day 18 at time 06:36
 Maximum gust speed   = 35.2 km/h from 293(WNW) on day 18 at time 12:10
 Maximum heat index   = 10.4C on day 18 at time 13:41
 Avg daily max temp :6.5C
 Avg daily min temp :-1.1C
 Growing degrees days :0.0 GDD
 Total windrun = 730.7km
 Frost days= 10
 -----------------------------------
 Daily rain totals
 -----------------------------------
 27.8 mm on day 11
 11.4 mm on day 12
 00.2 mm on day 21