-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for day :June 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day   Temp     Wind    Gust    Rain    Max Temp   Min Temp  Av Hum  Av Baro    Av Dir    Wind run  Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01   25.4C  00.1kmh  14.8kmh  00.0mm    34.6C    17.1C   059%   1015.3 hPa   217 ( SW) 001.5km  17.1C         
 02   25.3C  00.1kmh  14.8kmh  00.0mm    34.7C    19.1C   060%   1014.8 hPa   219 ( SW) 002.8km  19.1C         
 03   23.6C  00.0kmh  16.7kmh  00.5mm    30.7C    17.8C   066%   1012.4 hPa   213 (SSW) 001.0km  17.8C         
 04   22.5C  00.1kmh  13.0kmh  00.5mm    29.0C    19.6C   070%   1013.0 hPa   211 (SSW) 001.4km  19.6C         
 05   23.9C  00.0kmh  07.4kmh  00.0mm    33.3C    15.7C   059%   1012.6 hPa   208 (SSW) 000.1km  15.7C         
 06   24.1C  00.0kmh  46.3kmh  00.0mm    32.3C    16.9C   064%   1011.5 hPa   222 ( SW) 001.1km  16.9C         
 07   25.1C  00.0kmh  11.1kmh  00.0mm    32.7C    17.8C   064%   1011.7 hPa   228 ( SW) 000.3km  17.8C         
 08   22.6C  00.1kmh  13.0kmh  00.0mm    27.1C    19.7C   070%   1011.3 hPa   215 ( SW) 001.6km  19.7C         
 09   23.0C  00.0kmh  13.0kmh  00.0mm    30.8C    15.8C   054%   1012.1 hPa   201 (SSW) 001.1km  15.8C         
 10   23.3C  00.0kmh  13.0kmh  00.0mm    31.4C    16.2C   060%   1014.2 hPa   206 (SSW) 000.9km  16.2C         
 11   20.7C  00.0kmh  14.8kmh  14.5mm    25.4C    16.7C   073%   1014.1 hPa   191 ( S ) 000.3km  16.7C         
 12   23.7C  00.0kmh  11.1kmh  00.0mm    31.9C    17.4C   057%   1014.1 hPa   233 ( SW) 000.8km  17.4C         
 13   24.8C  00.0kmh  11.1kmh  00.0mm    33.4C    16.5C   058%   1011.3 hPa   216 ( SW) 000.3km  16.5C         
 14   27.0C  00.1kmh  11.1kmh  01.5mm    37.2C    18.6C   057%   1010.1 hPa   207 (SSW) 001.3km  18.6C         
 15   24.8C  00.1kmh  14.8kmh  00.0mm    32.3C    19.1C   064%   1013.0 hPa   305 ( NW) 002.1km  19.1C         
 16   24.7C  00.0kmh  13.0kmh  00.0mm    31.3C    19.6C   063%   1014.2 hPa   249 (WSW) 000.9km  19.6C         
 17   20.2C  00.0kmh  07.4kmh  06.1mm    22.3C    17.8C   077%   1010.4 hPa   231 ( SW) 000.1km  17.8C         
 18   19.6C  00.1kmh  16.7kmh  00.0mm    28.2C    15.1C   061%   1009.8 hPa   195 (SSW) 002.3km  15.1C         
 19   20.7C  00.0kmh  11.1kmh  00.0mm    29.3C    14.4C   061%   1014.1 hPa   196 (SSW) 001.0km  14.4C         
 20   23.4C  00.0kmh  11.1kmh  00.0mm    30.4C    16.9C   055%   1015.5 hPa   258 (WSW) 000.1km  16.9C         
 21   27.1C  00.1kmh  11.1kmh  00.0mm    34.9C    18.3C   048%   1012.8 hPa   254 (WSW) 001.2km  18.3C         
 22   27.6C  00.0kmh  18.5kmh  00.0mm    38.0C    19.8C   048%   1013.5 hPa   248 (WSW) 000.6km  19.8C         
 23   27.7C  00.0kmh  07.4kmh  00.0mm    37.2C    18.9C   053%   1013.8 hPa   219 ( SW) 000.2km  18.9C         
 24   27.7C  00.0kmh  13.0kmh  00.5mm    37.9C    21.2C   057%   1012.3 hPa   252 (WSW) 000.2km  21.2C         
 25   28.2C  00.1kmh  14.8kmh  00.0mm    35.8C    20.6C   057%   1012.8 hPa   257 (WSW) 002.9km  20.6C         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for the month of June 2017
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Average temperature   = 24.3C
 Average humidity    = 60%
 Average dewpoint    = 15.7C
 Average barometer    = 1012.9 hPa
 Average windspeed    = 0.0 km/h
 Average gustspeed    = 0.2 km/h
 Average direction    = 222 ( SW)
 Rainfall for month   = 27.7 mm
 Rainfall for year    = 239.8 mm
 Maximum rain per minute = 4.6 mm on day 17 at time 14:03
 Maximum temperature   = 38.0C on day 22 at time 14:29
 Minimum temperature   = 14.4C on day 19 at time 02:31
 Maximum humidity    = 92% on day 11 at time 09:04
 Minimum humidity    = 26% on day 22 at time 14:40
 Maximum dewpoint    = 21.9C on day 24 at time 14:38
 Minimum dewpoint    = 9.2C on day 18 at time 13:00
 Maximum pressure    = 1017.0 hPa on day 20 at time 08:30
 Minimum pressure    = 1008.1 hPa on day 18 at time 13:51
 Maximum windspeed    = 13.0 kmh from 248(WSW) on day 06 at time 22:30
 Maximum gust speed   = 46.3 km/h from 248(WSW) on day 06 at time 23:16
 Maximum heat index   = 41.7C on day 24 at time 13:16
 Avg daily max temp :32.1C
 Avg daily min temp :17.9C
 Growing degrees days :338.9 GDD
 Corn growing degrees days :770.9 GDD
 Total windrun = 026.2km
 -----------------------------------
 Daily rain totals
 -----------------------------------
 00.5 mm on day 3
 00.5 mm on day 4
 14.5 mm on day 11
 01.5 mm on day 14
 06.1 mm on day 17
 00.5 mm on day 24