Ειδικά Γραφήματα πολλών παραμέτρων

RTG1

RTG2

 

 

Ανανέωση κάθε 30 λεπτά