^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Φεβρουάριος 20186 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 5.5°C
Μέση υγρασία 82%
Μέσο σημείο δρόσου 2.7°C
Μέσο βαρόμετρο 1023.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.7 km/h
Μέση διεύθυνση 358° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 06 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 7.3°C τον 06 στις 17:02
Ελάχιστη θερμοκρασία 0.3°C τον 06 στις 17:00
Μέγιστη υγρασία 90% τον 06 στις 17:01
Ελάχιστη υγρασία 79% τον 06 στις 18:55
Μέγιστη πίεση 1025.9 hPa τον 06 στις 17:00
Ελάχιστη πίεση 1022.2 hPa τον 06 στις 17:09
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h τον 06 στις 18:26
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 7.4 km/h στις 360°(Β) τον 06 στις 22:07
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 7.3°C τον 06 στις 17:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 8.2°C
Μέση υγρασία 76%
Μέσο σημείο δρόσου 4.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1020.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.5 km/h
Μέση διεύθυνση 313° (ΒΔ)
Υετός μήνα 1.0 mm
Υετός έτους 1.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.5 mm τον 07 στις 22:17
Μέγιστη θερμοκρασία 12.4°C τον 07 στις 14:21
Ελάχιστη θερμοκρασία 4.3°C τον 07 στις 03:43
Μέγιστη υγρασία 90% τον 07 στις 22:57
Ελάχιστη υγρασία 58% τον 07 στις 14:27
Μέγιστη πίεση 1024.5 hPa τον 07 στις 00:21
Ελάχιστη πίεση 1014.0 hPa τον 07 στις 23:58
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 7.4 km/h τον 07 στις 11:17
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 14.8 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 07 στις 10:57
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 12.4°C τον 07 στις 14:21

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 10.3°C
Μέση υγρασία 82%
Μέσο σημείο δρόσου 7.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1012.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.9 km/h
Μέση διεύθυνση 336° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 10.3 mm
Υετός έτους 10.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.5 mm τον 08 στις 03:34
Μέγιστη θερμοκρασία 19.3°C τον 08 στις 15:06
Ελάχιστη θερμοκρασία 6.3°C τον 08 στις 07:34
Μέγιστη υγρασία 93% τον 08 στις 09:55
Ελάχιστη υγρασία 61% τον 08 στις 15:41
Μέγιστη πίεση 1014.3 hPa τον 08 στις 22:45
Ελάχιστη πίεση 1010.2 hPa τον 08 στις 02:44
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 16.7 km/h τον 08 στις 02:45
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 25.9 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 08 στις 02:44
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 19.3°C τον 08 στις 15:06

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 9.0°C
Μέση υγρασία 73%
Μέσο σημείο δρόσου 4.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1014.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.9 km/h
Μέση διεύθυνση 353° (Β)
Υετός μήνα 10.3 mm
Υετός έτους 10.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 09 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 18.1°C τον 09 στις 13:25
Ελάχιστη θερμοκρασία 4.2°C τον 09 στις 05:56
Μέγιστη υγρασία 88% τον 09 στις 06:10
Ελάχιστη υγρασία 55% τον 09 στις 13:50
Μέγιστη πίεση 1015.9 hPa τον 09 στις 10:00
Ελάχιστη πίεση 1011.9 hPa τον 09 στις 18:02
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h τον 09 στις 19:20
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 9.3 km/h στις 00°(Β) τον 09 στις 18:54
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 18.1°C τον 09 στις 13:25

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας10 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 7.2°C
Μέση υγρασία 85%
Μέσο σημείο δρόσου 4.7°C
Μέσο βαρόμετρο 1008.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.2 km/h
Μέση διεύθυνση 8° (Β)
Υετός μήνα 25.3 mm
Υετός έτους 25.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.5 mm τον 10 στις 19:25
Μέγιστη θερμοκρασία 9.3°C τον 10 στις 09:35
Ελάχιστη θερμοκρασία 5.1°C τον 10 στις 06:33
Μέγιστη υγρασία 92% τον 10 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 72% τον 10 στις 01:13
Μέγιστη πίεση 1013.5 hPa τον 10 στις 00:17
Ελάχιστη πίεση 1001.4 hPa τον 10 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h τον 10 στις 17:05
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 13.0 km/h στις 360°(Β) τον 10 στις 10:28
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 9.3°C τον 10 στις 09:35

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας11 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 5.4°C
Μέση υγρασία 91%
Μέσο σημείο δρόσου 4.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1003.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.5 km/h
Μέση διεύθυνση 242° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 56.3 mm
Υετός έτους 56.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.5 mm τον 11 στις 03:43
Μέγιστη θερμοκρασία 6.9°C τον 11 στις 15:19
Ελάχιστη θερμοκρασία 3.8°C τον 11 στις 08:17
Μέγιστη υγρασία 93% τον 11 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 90% τον 11 στις 07:03
Μέγιστη πίεση 1010.2 hPa τον 11 στις 23:57
Ελάχιστη πίεση 999.7 hPa τον 11 στις 04:06
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h τον 11 στις 07:48
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 13.0 km/h στις 158°(ΝΝΑ) τον 11 στις 04:12
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 6.9°C τον 11 στις 15:19

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας12 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 5.9°C
Μέση υγρασία 89%
Μέσο σημείο δρόσου 4.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1012.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση 271° (Δ)
Υετός μήνα 56.8 mm
Υετός έτους 56.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.5 mm τον 12 στις 02:09
Μέγιστη θερμοκρασία 11.9°C τον 12 στις 14:22
Ελάχιστη θερμοκρασία 4.2°C τον 12 στις 07:46
Μέγιστη υγρασία 93% τον 12 στις 09:52
Ελάχιστη υγρασία 73% τον 12 στις 14:32
Μέγιστη πίεση 1014.8 hPa τον 12 στις 23:52
Ελάχιστη πίεση 1010.1 hPa τον 12 στις 00:07
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 12 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 5.6 km/h στις 225°(ΝΔ) τον 12 στις 14:23
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 11.9°C τον 12 στις 14:22

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας13 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 6.1°C
Μέση υγρασία 88%
Μέσο σημείο δρόσου 4.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1014.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.5 km/h
Μέση διεύθυνση 335° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 68.2 mm
Υετός έτους 68.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.5 mm τον 13 στις 17:52
Μέγιστη θερμοκρασία 8.9°C τον 13 στις 23:32
Ελάχιστη θερμοκρασία 3.3°C τον 13 στις 05:58
Μέγιστη υγρασία 90% τον 13 στις 22:14
Ελάχιστη υγρασία 84% τον 13 στις 14:31
Μέγιστη πίεση 1017.1 hPa τον 13 στις 11:24
Ελάχιστη πίεση 1008.2 hPa τον 13 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.3 km/h τον 13 στις 23:45
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 22.2 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 13 στις 23:26
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 8.9°C τον 13 στις 23:32

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας14 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 9.0°C
Μέση υγρασία 75%
Μέσο σημείο δρόσου 4.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1006.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.3 km/h
Μέση διεύθυνση 214° (ΝΔ)
Υετός μήνα 76.4 mm
Υετός έτους 76.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.5 mm τον 14 στις 01:49
Μέγιστη θερμοκρασία 16.2°C τον 14 στις 14:13
Ελάχιστη θερμοκρασία 3.3°C τον 14 στις 23:55
Μέγιστη υγρασία 93% τον 14 στις 10:14
Ελάχιστη υγρασία 44% τον 14 στις 15:10
Μέγιστη πίεση 1013.7 hPa τον 14 στις 23:55
Ελάχιστη πίεση 1002.3 hPa τον 14 στις 06:31
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 14 στις 13:42
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 25.9 km/h στις 158°(ΝΝΑ) τον 14 στις 13:42
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 16.2°C τον 14 στις 14:13

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας18 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 8.6°C
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 5.6°C
Μέσο βαρόμετρο 1018.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.1 km/h
Μέση διεύθυνση 224° (ΝΔ)
Υετός μήνα 76.4 mm
Υετός έτους 76.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 18 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 10.8°C τον 18 στις 15:08
Ελάχιστη θερμοκρασία 2.9°C τον 18 στις 14:00
Μέγιστη υγρασία 87% τον 18 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 75% τον 18 στις 16:08
Μέγιστη πίεση 1019.0 hPa τον 18 στις 14:03
Ελάχιστη πίεση 1014.7 hPa τον 18 στις 14:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 3.7 km/h τον 18 στις 14:01
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 5.6 km/h στις 180°(Ν) τον 18 στις 14:01
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 10.8°C τον 18 στις 15:08

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Φεβρουάριος 2018 μέχρι την μέρα 18
Μέση θερμοκρασία 7.5°C
Μέση υγρασία 82%
Μέσο σημείο δρόσου 4.6°C
Μέσο βαρόμετρο 1012.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.3 km/h
Μέση διεύθυνση 322° (ΒΔ)
Υετός μήνα 91.3 mm
Υετός έτους 91.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.5 mm τον 14 στις 01:49
Μέγιστη θερμοκρασία 19.3°C τον 08 στις 15:06
Ελάχιστη θερμοκρασία 0.3°C τον 06 στις 17:00
Μέγιστη υγρασία 93% τον 14 στις 10:14
Ελάχιστη υγρασία 44% τον 14 στις 15:10
Μέγιστη πίεση 1025.9 hPa τον 06 στις 17:00
Ελάχιστη πίεση 999.7 hPa τον 11 στις 04:06
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 16.7 kmh στις 338°(ΒΒΔ) τον 08 στις 02:45
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 25.9 km/h στις 158°(ΝΝΑ) τον 14 στις 13:42
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 19.3°C τον 08 στις 15:06
Growing degrees days :10.5GDD


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
01.0 mm τον 7
09.3 mm τον 8
15.1 mm τον 10
30.9 mm τον 11
00.5 mm τον 12
11.4 mm τον 13
08.3 mm τον 14