^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Φεβρουάριος 20194 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 14.6°C
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου 10.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1018.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.7 km/h
Μέση διεύθυνση 283° (ΔΒΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 230.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 04 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 19.1°C τον 04 στις 13:17
Ελάχιστη θερμοκρασία 12.0°C τον 04 στις 20:22
Μέγιστη υγρασία 81% τον 04 στις 18:38
Ελάχιστη υγρασία 56% τον 04 στις 13:00
Μέγιστη πίεση 1019.8 hPa τον 04 στις 23:16
Ελάχιστη πίεση 798.5 hPa τον 04 στις 13:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 3.7 km/h τον 04 στις 22:56
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 11.1 km/h στις 360°(Β) τον 04 στις 22:56
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 19.1°C τον 04 στις 13:17

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 13.2°C
Μέση υγρασία 70%
Μέσο σημείο δρόσου 7.7°C
Μέσο βαρόμετρο 1017.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.6 km/h
Μέση διεύθυνση 357° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 230.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 05 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 21.3°C τον 05 στις 14:25
Ελάχιστη θερμοκρασία 6.9°C τον 05 στις 07:28
Μέγιστη υγρασία 88% τον 05 στις 07:49
Ελάχιστη υγρασία 49% τον 05 στις 14:32
Μέγιστη πίεση 1020.1 hPa τον 05 στις 09:36
Ελάχιστη πίεση 1013.4 hPa τον 05 στις 23:47
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h τον 05 στις 19:27
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 13.0 km/h στις 203°(ΝΝΔ) τον 05 στις 13:10
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.1°C τον 05 στις 14:11

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 8.5°C
Μέση υγρασία 76%
Μέσο σημείο δρόσου 4.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1015.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.7 km/h
Μέση διεύθυνση 334° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 4.1 mm
Υετός έτους 234.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.5 mm τον 06 στις 09:20
Μέγιστη θερμοκρασία 12.4°C τον 06 στις 01:25
Ελάχιστη θερμοκρασία 6.2°C τον 06 στις 09:16
Μέγιστη υγρασία 89% τον 06 στις 13:00
Ελάχιστη υγρασία 51% τον 06 στις 05:33
Μέγιστη πίεση 1019.3 hPa τον 06 στις 23:55
Ελάχιστη πίεση 1010.6 hPa τον 06 στις 04:21
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 06 στις 06:21
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 29.6 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 06 στις 06:21
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 12.4°C τον 06 στις 01:25

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 7.6°C
Μέση υγρασία 73%
Μέσο σημείο δρόσου 3.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1019.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.3 km/h
Μέση διεύθυνση 127° (ΝΑ)
Υετός μήνα 4.1 mm
Υετός έτους 234.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 07 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 12.9°C τον 07 στις 12:07
Ελάχιστη θερμοκρασία 4.5°C τον 07 στις 08:03
Μέγιστη υγρασία 84% τον 07 στις 23:26
Ελάχιστη υγρασία 55% τον 07 στις 12:15
Μέγιστη πίεση 1020.6 hPa τον 07 στις 09:57
Ελάχιστη πίεση 1018.5 hPa τον 07 στις 04:16
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.3 km/h τον 07 στις 13:09
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 18.5 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 07 στις 13:20
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 12.9°C τον 07 στις 12:07

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 6.4°C
Μέση υγρασία 80%
Μέσο σημείο δρόσου 3.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1019.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.2 km/h
Μέση διεύθυνση 158° (ΝΝΑ)
Υετός μήνα 4.1 mm
Υετός έτους 234.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 08 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 11.3°C τον 08 στις 15:20
Ελάχιστη θερμοκρασία 4.4°C τον 08 στις 07:03
Μέγιστη υγρασία 88% τον 08 στις 08:59
Ελάχιστη υγρασία 65% τον 08 στις 15:34
Μέγιστη πίεση 1020.8 hPa τον 08 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1018.4 hPa τον 08 στις 15:06
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 3.7 km/h τον 08 στις 12:46
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 7.4 km/h στις 135°(ΝΑ) τον 08 στις 12:46
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 11.3°C τον 08 στις 15:20

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 6.0°C
Μέση υγρασία 77%
Μέσο σημείο δρόσου 2.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1021.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.5 km/h
Μέση διεύθυνση 185° (Ν)
Υετός μήνα 4.1 mm
Υετός έτους 234.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 09 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 10.2°C τον 09 στις 15:26
Ελάχιστη θερμοκρασία 3.0°C τον 09 στις 23:14
Μέγιστη υγρασία 84% τον 09 στις 23:42
Ελάχιστη υγρασία 65% τον 09 στις 15:50
Μέγιστη πίεση 1022.6 hPa τον 09 στις 11:06
Ελάχιστη πίεση 1020.1 hPa τον 09 στις 17:34
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 3.7 km/h τον 09 στις 18:44
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 11.1 km/h στις 203°(ΝΝΔ) τον 09 στις 12:07
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 10.2°C τον 09 στις 15:26

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας10 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 5.7°C
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 2.5°C
Μέσο βαρόμετρο 1021.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.5 km/h
Μέση διεύθυνση 14° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 4.1 mm
Υετός έτους 234.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 10 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 13.8°C τον 10 στις 14:15
Ελάχιστη θερμοκρασία 0.4°C τον 10 στις 07:41
Μέγιστη υγρασία 91% τον 10 στις 09:12
Ελάχιστη υγρασία 61% τον 10 στις 15:21
Μέγιστη πίεση 1023.8 hPa τον 10 στις 09:45
Ελάχιστη πίεση 1018.9 hPa τον 10 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 3.7 km/h τον 10 στις 20:28
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 7.4 km/h στις 00°(Β) τον 10 στις 20:28
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 13.8°C τον 10 στις 14:15

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας11 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 7.8°C
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 4.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1014.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.3 km/h
Μέση διεύθυνση 16° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 4.1 mm
Υετός έτους 234.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 11 στις 08:00
Μέγιστη θερμοκρασία 16.4°C τον 11 στις 14:38
Ελάχιστη θερμοκρασία 2.8°C τον 11 στις 08:13
Μέγιστη υγρασία 90% τον 11 στις 09:17
Ελάχιστη υγρασία 59% τον 11 στις 13:37
Μέγιστη πίεση 1018.9 hPa τον 11 στις 00:01
Ελάχιστη πίεση 1009.8 hPa τον 11 στις 17:22
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 3.7 km/h τον 11 στις 14:08
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 7.4 km/h στις 203°(ΝΝΔ) τον 11 στις 15:08
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 16.4°C τον 11 στις 14:38
24 Hour Graph of this day is not available (20190211.gif)12 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 9.6°C
Μέση υγρασία 56%
Μέσο σημείο δρόσου 1.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1012.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.8 km/h
Μέση διεύθυνση 165° (ΝΝΑ)
Υετός μήνα 4.1 mm
Υετός έτους 234.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 12 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 13.6°C τον 12 στις 15:29
Ελάχιστη θερμοκρασία 6.8°C τον 12 στις 22:38
Μέγιστη υγρασία 92% τον 12 στις 09:36
Ελάχιστη υγρασία 45% τον 12 στις 18:49
Μέγιστη πίεση 1018.5 hPa τον 12 στις 23:46
Ελάχιστη πίεση 1007.9 hPa τον 12 στις 09:12
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 12 στις 14:45
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 24.1 km/h στις 135°(ΝΑ) τον 12 στις 14:22
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 13.6°C τον 12 στις 15:29

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας13 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 6.3°C
Μέση υγρασία 49%
Μέσο σημείο δρόσου -3.6°C
Μέσο βαρόμετρο 1023.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.2 km/h
Μέση διεύθυνση 168° (ΝΝΑ)
Υετός μήνα 4.1 mm
Υετός έτους 234.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 13 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 8.1°C τον 13 στις 13:45
Ελάχιστη θερμοκρασία 4.9°C τον 13 στις 20:18
Μέγιστη υγρασία 58% τον 13 στις 17:49
Ελάχιστη υγρασία 41% τον 13 στις 13:42
Μέγιστη πίεση 1027.6 hPa τον 13 στις 23:52
Ελάχιστη πίεση 1018.4 hPa τον 13 στις 00:02
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 7.4 km/h τον 13 στις 09:18
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 14.8 km/h στις 180°(Ν) τον 13 στις 05:03
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 8.1°C τον 13 στις 13:45

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας14 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 7.8°C
Μέση υγρασία 45%
Μέσο σημείο δρόσου -3.8°C
Μέσο βαρόμετρο 1025.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.3 km/h
Μέση διεύθυνση 152° (ΝΝΑ)
Υετός μήνα 4.1 mm
Υετός έτους 234.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 14 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 16.4°C τον 14 στις 13:52
Ελάχιστη θερμοκρασία 2.9°C τον 14 στις 07:14
Μέγιστη υγρασία 57% τον 14 στις 07:35
Ελάχιστη υγρασία 26% τον 14 στις 14:30
Μέγιστη πίεση 1027.9 hPa τον 14 στις 02:34
Ελάχιστη πίεση 1022.4 hPa τον 14 στις 16:24
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.3 km/h τον 14 στις 10:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 18.5 km/h στις 135°(ΝΑ) τον 14 στις 10:58
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 16.4°C τον 14 στις 13:52

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Φεβρουάριος 2019 μέχρι την μέρα 14
Μέση θερμοκρασία 8.1°C
Μέση υγρασία 69%
Μέσο σημείο δρόσου 2.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1019.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.3 km/h
Μέση διεύθυνση 152° (ΝΝΑ)
Υετός μήνα 4.1 mm
Υετός έτους 234.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.5 mm τον 06 στις 09:20
Μέγιστη θερμοκρασία 21.3°C τον 05 στις 14:25
Ελάχιστη θερμοκρασία 0.4°C τον 10 στις 07:41
Μέγιστη υγρασία 92% τον 12 στις 09:36
Ελάχιστη υγρασία 26% τον 14 στις 14:30
Μέγιστη πίεση 1027.9 hPa τον 14 στις 02:34
Ελάχιστη πίεση 798.5 hPa τον 04 στις 13:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 kmh στις 158°(ΝΝΑ) τον 12 στις 14:45
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 29.6 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 06 στις 06:21
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.1°C τον 05 στις 14:11
Growing degrees days :22.0GDD


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
04.1 mm τον 6