Κάμερα στον Άγιο Χριστόφορο Καβάλας (Δήμος Παγγαίου)